Sejarah Blimbing

Sejarah

Sejarah Desa Blimbing

Desa Blimbing  adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa engah dan Jawa Timur, dan terdiri dari  lima Dusun  pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri Ngayuyogkarto pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemuian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 378,448 Ha

Pada tahun 1945 s/d  1045 kepala Desa dijabat oleh Wiro Admojo yang administrasinya mengikuti Desa Blimbing  Pada tahun 1945 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Taruno Wijoyo sampai dengan tahun 1949, yang selanjutnya dijabat oleh Sastro Wijoyo( 1950-1955 ) ,pada tahun 1956 digantikan oleh Kromo Suparman dengan carik/sekdes Samat sampai dengan tahun 1957

Pada tahun 1958 Soempeno menjabat kepala Desa sampai tahun 1975 Pada tahun 1976 dijabat oleh Soekoco ,s/d 1979 ,karena dlam menjalankan tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh Kasmani sampai tahun 1984 kemudian Dsa Blimbing  terus berkembang dengan Kepala Desa :

  • Tahun (1985-1990) Kasmani PjKepala Desa  
  • Tahun (1991-1995) Kasmani Kepala Desa
  • Tahun (1995-2001) Kasmani Kepala Desa
  • Tahun (2002-2007) Sutanto Kepala Desa
  • Tahun (2007-2008) Djuwadi( Pj Kepala Desa )
  • Tahun (2008-2013 )Sutanto Kepala Desa
  • Tahun (2013–2014 )Rohkmat Nuryasin Sebagai Pj Kepala Desa
  • Tahun(2014-2015)Wagiman sebagai Pj  Kepala Desa
  • Tahun(2015-2016)Faisa Mukti Septiyani sebagai Pj Kepala Desa
  • Tahun(2017–2022 )Kepala Desa SUTRISNO

s